Capgemini

Capgemini heeft in de vroege zomer van 2006 het grootste arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd dat ooit in Nederland is gehouden onder IT’ers en management consultants. Om een hoge respons te bereiken, stelde Capgemini per deelnemer aan het onderzoek een donatie aan het straatkinderenproject in Calcutta in het vooruitzicht. En met de grootte van het onderzoek betekende dit een geweldige impuls voor dit project. Op 15 november 2006 is in Calcutta ruim 10.000 weken onderdak en scholing gedoneerd. Dit komt neer op vijf jaar onderdak en onderwijs voor 40 kinderen aan de Dharamtala School in Calcutta!