Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation verbetert de positie van kinderen tot en met 8 jaar, die opgroeien in een omgeving met een sociale en economische achterstand. Ze ondersteunen concrete kinderprojecten over de hele wereld. Dit doen door praktijk, kennis en beleid met elkaar te combineren. Deze stichting richt zich op:
– Het stimuleren en realiseren van sociale insluiting en respect voor diversiteit.
– Het versterken van zorgvoorzieningen.
– Ondersteunen van een succesvolle overgang van thuis naar school.

read more

FEMI

FEMI Foundation richt zich vooral op onderwijs voor het kind, want het kind heeft de toekomst, maar heeft vandaag onze aandacht nodig. Goed onderwijs, dat wil zeggen: onderwijs dat uitgaat van de eigenheid van het kind.

read more

Pico Sol

Stichting Pico Sol is opgericht in 1999 als een particulier initiatief van een groep enthousiasthe vrijwilligers. Ze ondersteunt kleinschalige toepassingen van zonnestroom in ontwikkelingslanden. Sinds 2000 is Pico Sol actief in landelijk Cambodja en leveren ze zonne-energie aan weeshuizen, scholen en gemeenschappen.

read more

Wilde Ganzen

Het doel van de Stichting Wilde Ganzen / IKON is het promoten van georganiseerde campagnes om zo de levensomstandigheden van kansarme mensen te verbeteren. Wilde Ganzen probeert dit onder andere te bereiken door zowel zelfstandig als in samenwerking met partners fondsen te werven. Wilde Ganzen draagt voor Net4kids zorg voor de contractering en monitoring van de projecten.

read more

To Be Worldwide

To Be Worldwide is een organisatie die duurzame onderwijsvoorzieningen ontwikkelt, zoals bibliotheken en activiteitencentra, ten behoeve van bestaande schoolsystemen in ontwikkelingslanden.

read more

Samsara

Stichting Samsara is een non-profit organisatie die tegemoetkomt aan de behoeften van kinderen op het gebied van scholing en gezondheid. De eerste fase van de oprichting vond plaats in 2002 in Nederland. Gedurende de laatste vijf jaar is de stichting actief bezig geweest met het bouwen van scholen en het beschikbaar stellen van studiebeurzen aan kansarme kinderen in de afgelegen gebieden van Noord-Thailand. De achterliggende filosofie is hierbij altijd: “onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede”.

read more

‘Help mij Leven’

Stichting ‘Help mij Leven’ biedt straatkinderen in Brazilië een toekomst, door het werk van Braziliaanse organisaties zoals REMER en Sparta te steunen. De projecten die de stichting financieel ondersteunt zijn gericht op preventie, opvang en terugkeer in de maatschappij. Kinderen krijgen niet alleen onderdak, maar ze worden ook voorbereid op een volwaardige plek in de samenleving.

read more

Society for Serving Humanity

Society for Serving Humanity (SSH) werkt in de Indiase deelstaat Tamilnadu. SSH werd in 1988 opgericht om de armoede onder de bevolking van Tamilnadu tegen te gaan. De organisatie werkt met name op het platteland om door middel van verschillende projecten de sociale, economische en culturele status van rurale gemeenschappen te verbeteren. Bij het realiseren van haar doelstellingen werkt Society for Serving Humanity onder andere samen met andere ngo’s, het ziekenhuis van Chinnalapatti en de Rotary Club van Dindigul West. In eerdere projecten heeft SSH ook samengewerkt met SAVE, de lokale partner van Net4kids voor het ecologisch park in Tirupur.

read more

Smile Foundation

Als maatschappelijk ondernemende filantropische instelling (‘social venture philanthropist’) zet de Smile Foundation zich wereldwijd in voor het bevorderen en stimuleren van onderwijs voor kansarme kinderen. Hierdoor worden er kansen gecreëerd om deze kinderen op een duurzame manier door te kunnen laten stromen in de maatschappij en met de opgedane kennis makkelijker aan de slag te kunnen laten gaan. Hiermee wordt de basis gelegd voor het opbouwen van de natie.

read more

Silent Work

Komera is een lokale Rwandese ngo die wordt ondersteund door Silent Work, een Nederlandse ngo. Komera is een kerkelijk project en valt juridisch onder de Nyundo Diocese of the Catholic Church of Rwanda. Silent Work, de Nederlandse NGO, ondersteunt Komera door een structurele bijdrage te leveren aan de vaste kosten, de technische ondersteuning en de activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

read more

SAVE

SAVE (Social Awareness and Voluntary Education) is een NGO die zich sinds haar oprichting in 1993 inzet voor de rechten van kinderen in de Tirupur-regio. Al vele jaren zet SAVE zich actief in voor het uitbannen van kinderarbeid.

read more

Partnership Foundation

De Partnership Foundation beschouwt de omstandigheden waaronder straatkinderen moeten leven als een grote humanitaire catastrofe. In hun ogen vereist het probleem een innovatieve en grootschalige duurzame oplossing.

read more

Nepal Matri Griha

Nepal Matri Griha houdt zich bezig met het bieden van onderdak, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs aan kansarme kinderen. NMG is in het jaar 2000 ontstaan uit een noodsituatie: een groep behoeftige kinderen werd heen en weer geslingerd tussen drie verschillende kindertehuizen en leefde onder erbarmelijke omstandigheden. De oprichtster mevrouw Rai nam deze kinderen onder haar hoede en zorgde voor hen als een moeder. Zo zorgde ze voor onderdak en voedsel. Pas later werd de organisatie officieel en kreeg het de naam Nepal Matri Griha, wat ‘moeders huis in Nepal’ betekent. Inmiddels is het werkterrein van Nepal Matri Griha verder gegroeid met een school voor de armste kinderen en een therapiecentrum.

read more

International Child Support

International Child Support (ICS) heeft twee regionale kantoren, één in Kenia (Nairobi) en één in Sri Sa Ket (Thailand). ICS stelt zich ten doel hulp te bieden aan de kinderen en allerarmsten op het platteland van Azië en Afrika. ICS werd in 1992 onafhankelijk van Interaid International.

read more

Child Watabaran Center

Het Child Watabaran Center in Nepal is een niet-gouvernementele organisatie die in 2002 is opgericht om de straatkinderen van Kathmandu te helpen en ze onderwijs en een beroepstraining te bieden. Op het eerste gezicht lijkt hij heel gewoon. Maar als je ziet wat hij voor elkaar heeft gekregen dan weet je dat hij een bijzonder mens is. Dit is het verhaal van Tirtha Raj Rasaili, de oprichter van een weeshuis in Nepal, en bovenal het verhaal van de straatkinderen van Nepal.

read more

Better Future

Better Future is een Nederlandse organisatie die zich richt op het verbinden van leiders in het bedrijfsleven en de maatschappij, op betrokken ondernemerschap binnen Nederlandse ondernemingen en op duurzame ontwikkeling binnen lokale (Afrikaanse) gemeenschappen vanuit een economisch perspectief.

read more

Babungo

Stichting Babungo is opgericht in 2008 en ondersteunt kleinschalige projecten voor kinderen in Kameroen, onder anderen kinderen uit sloppenwijken. Ze werken hoofdzakelijk in de Babungo vallei, in de gemeenschap Mbenjeh. Dankzij stichting Babungo gaan er inmiddels 21 kinderen uit zeer arme gezinnen naar school en wordt er een gezondheidscentrum ondersteund.

read more