Financieel Verslag

Donaties voor en uitgaven ten behoeve van projecten worden bij Net4kids gescheiden van de kosten die voor de eigen organisatie worden gemaakt en van het beheer van het vermogen dat de continuïteit van Net4kids waarborgt. Deze scheiding wordt bereikt doordat de verschillende activiteiten zijn ondergebracht in drie verschillende juridische entiteiten: Stichting Net4kids Aid Foundation, Stichting Net4kids Organisation en Stichting Net4kids Continuity Fund.

In dit financieel verslag zijn de belangrijkste financiële gegevens opgenomen voor elk van de drie stichtingen met per stichting een kwalitatieve analyse en toelichting. De jaarcijfers in dit verslag zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekeningen 2010. De gecontroleerde jaarrekeningen met de goedkeurende accountantsverklaringen zijn ook afzonderlijk te bekijken.

Net4kids totaaloverzicht

2010 2009
Net4kids Aid Foundation
Inkomsten fondsenwerving 974.391 805.406
Uitgaven projectondersteuning 974.391 805.406
Net4kids Organisation
Operationele kosten 242.019 225.692
Overige (kosten)/baten 1.639 2.026
Dekking door organisatiesponsors 157.684 170.143
Dekking door Net4kids Continuity Fund 82.696 53.523
Net4kids Continuity Fund
Ontvangen donaties 0 0
Rente op geïnvesteerd vermogen 38.869 51.910
Resultaat op geïnvesteerd vermogen 61.515 195.025
Resterende kosten Net4kids Organisation -82.696 -53.523
Overige kosten -263 -266
Resultaat 17.425 193.146

 

Leave a Reply