Kinderhulpprojecten

Resultaten 2010

Net4kids heeft in 2010 in totaal 36 projecten in 17 landen ondersteund:

Nepal (vijf), India (acht), Thailand (drie), Pakistan, Cambodja (twee), Gambia, Ghana, Oeganda (vier), Rwanda, Zuid Afrika,  Kenia (twee), Congo, Benin, Burundi, Kameroen, Tanzania (twee) en Brazilië. We hebben daarmee 17.136 kinderen kunnen ondersteunen.

In 2010 is het aantal geholpen kinderen bijna gelijk gebleven aan het aantal kinderen in 2009, terwijl er wel meer projectbudget beschikbaar was. Dit komt voornamelijk door het soort projecten dat Net4kids heeft ondersteund. In 2010 is met name uitgebreid op projecten die betrekking hebben op de totale zorg van een kind, waardoor je een minder grote stijging in het aantal kinderen ziet dan als je met infrastructurele projecten zou uitbreiden.  Met een relatief kleine investering zouden dan veel kinderen in één keer worden bereikt, bijvoorbeeld door een verbeterde toegang tot zorg.

Projecten die betrekking hebben op de totale zorg voor een kind zijn bijvoorbeeld lopende kosten van een opvang voor straatkinderen, met kosten voor onderdak, onderwijs en gezondheidszorg. Aan dergelijke zorg is veel behoefte en Net4kids wil zich hiervoor ook hard blijven maken. Net4kids streeft altijd naar een uitgebalanceerde projecten portefeuille, met zowel individuele hulp als eenmalige projecten die duurzaam verschil kunnen maken.

De balans van de projecten portefeuille komt tot stand door aan de ene kant het aanbod van projecten in ontwikkelingslanden en aan de andere kant de vraag van donateurs in Nederland. Het aantal kinderen dat Net4kids helpt zal nooit een doel op zich worden, maar is wel belangrijk om te blijven monitoren.

In totaal werden in 2010 twaalf nieuwe projecten ondersteund. Het grootste deel van de nieuwe projecten loopt via bestaande partners. Net4kids heeft de steun aan bestaande partners grotendeels gecontinueerd en soms uitgebreid. Dit sluit aan bij onze doelstellingen om zoveel mogelijk schaalbare projecten te ondersteunen en te werken aan lange termijn relaties met onze projectpartners. Bovendien appelleert beperking van het aantal projectpartners aan de fase waarin Net4kids zich bevindt, een periode waarin we effectief met middelen, maar zeker ook met tijd om moeten gaan. In totaal werkte Net4kids in 2010 met 17 projectpartners.

Naast het aannemen van 12 nieuwe projecten zijn er 13 contractverlengingen van projecten geweest en waren er 11 langer doorlopende projecten waarvoor geen contractverlenging nodig was.

Leave a Reply