Kader & definities

Per project zal een korte beschrijving en de behaalde resultaten van dat jaar worden weergegeven. De contractperiode kan afwijken van de verslagperiode. Soms is een projectbedrag al eerder uitbetaald, maar loopt het project over meerdere jaren. Het genoemde budget heeft dus niet altijd betrekking op een in het verslagjaar gecontracteerd bedrag. Indien een projectbedrag voor 2010 uitbetaald is dan staat dit bij het desbetreffende project vermeld.

De genoemde resultaten hebben betrekking op de in het verslagjaar daadwerkelijk gerealiseerde resultaten. Indien een project gecontracteerd is in het verslagjaar, maar implementatie plaatsvindt in het volgende jaar, is alleen de projectbeschrijving opgenomen en kunnen uiteraard nog geen resultaten worden genoemd.

Bij alle projecten wordt het aantal kinderen geteld dat daadwerkelijk dat jaar heeft geprofiteerd van de hulp van Net4kids. Bij bijvoorbeeld de bouw van een school wordt het aantal kinderen pas meegeteld als het gebouw staat en de kinderen naar school kunnen gaan. Voor dergelijke infrastructurele projecten tellen wij de kinderen mee voor één jaar, hoewel uiteindelijk natuurlijk veel meer kinderen van een dergelijk project zullen profiteren.

Leave a Reply