Max’ Magic Money Fund

Max’s Magic Money Fund (MMMF) is in het leven geroepen voor die donateurs die geen keuze voor één bepaald project willen of kunnen maken, maar wel graag op de hoogte willen blijven van waar hun geld naartoe gaat. Bovendien worden eventuele overschotten van projectdonaties hierin gestort. De donaties aan het MMMF worden voor de volle 100% gebruikt voor de ondersteuning van die projecten die hulp het hardste nodig hebben, hetzij voor onvoorziene projectuitgaven of om de financiering voor projecten rond te krijgen. Net als bij reguliere projectdonaties worden daarbij geen overheadkosten afgetrokken en ontvangen de donateurs een heldere rapportage, zodat ze weten welke hulp er dankzij hun bijdrage tot stand is gekomen.

Van januari 2010 tot en met december 2010 hebben wij in totaal € 8.532,26 van 30 donateurs ontvangen. Voor 2010 hadden wij een bedrag van € 43.187,05 beschikbaar, dit is inclusief de reserve van 2009 + correcties voorgaande boekjaren* € 34.654,79. Van dit totaal bedrag hebben wij € 18.927,69 gebruikt om 6 verschillende projecten te steunen. Zie de MMMF rapportage 2010.
* Na een extra controle van een aantal projecten is gebleken dat er in het verleden teveel geld is onttrokken uit het MMMF. Dit is in 2010 gecorrigeerd.

Leave a Reply