Mtakuja ontwikkelingsproject en onderwijsprogramma

Mtakuja is een dorp met ruim 4200 inwoners in de regio Kilimanjaro, gelegen in het Noorden van Tanzania. Het gebied is droog en het opleidingsniveau is laag. De Tanzaniaanse NGO “FD Kilimanjaro” is opgezet door de Nederlandse stichting FEMI in 2008. FEMI is al vele jaren actief in de regio waarin Mtakuja ligt. De onderwijsproblemen waren voor FD Kilimanjaro reden om het Mtakuja Development project op te zetten.

Door dit project en de contacten met de Mtakuja gemeenschap is een geïntegreerd ontwikkelingsprogramma als vervolgproject ontstaan. Het verbeteren van basis, middelbaar en beroepsonderwijs heeft een direct effect op respectievelijk 900, 450 en 2000 mensen. Daarnaast is er een landbouwcomponent ontwikkeld. De verwachting is dat de bevolking hierdoor, op termijn, in staat zal zijn om hun eigen inkomsten te genereren.

In 2010 is met behulp van Net4kids fondsenwerving een deelproject (€13.000)van het ontwikkelingsproject uitgevoerd: solar lamps voor scholieren om ’s avonds hun huiswerk te maken. Deze solar lamps vervangen de dure en vervuilende olielampen.

In 2011 zal Net4kids fondsen gaan werven voor meer solar lamps, de bouw en inrichting van twee lerarenhuizen en een woonhuis voor de opleider van het preventiehuis. Het preventiehuis gaat de gemeenschap voorlichten over medische verzorging, gezondheid en voeding. Daarnaast zullen fondsen worden geworven om beurzen te verlenen voor beroepsopleidingen en sport- en spel faciliteiten voor de kleuter- en lagere school.

2000

€ 13.080

FEMI Foundation

One Comment

  1. Wilma says:

    Mooi om te zien dat met een relatief kleine bijdrage, zoveel schoolkinderen direct geholpen zijn. Een eenvoudige solarlamp stelt hen in staat ’s avonds huiswerk te maken!
    Concrete verbetering op het gebied van energievoorziening, dat is waaraan Oxxio4kids een bijdrage wil leveren.