Projectpartners

Net4kids steunt graag initiatieven van middelgrote projectorganisaties die ervaring hebben en die willen en kunnen groeien, maar niet altijd de toegang hebben tot structurele hulpgelden. Net4kids eist van partijen een solide, betrouwbaar en open management met regelmatige terugkoppeling en transparante rapportages. De bedrijfsvoering en voortgang worden, al dan niet met hulp van derden, regelmatig gecontroleerd. Verder vindt Net4kids het belangrijk dat een projectpartner eigen inspanningen verricht om financiering voor projecten rond te krijgen en ondernemerschap, ‘self reliance’ en een innovatieve aanpak om oplossingen te vinden in huis heeft. Vanzelfsprekend moeten projectpartners altijd voldoen aan de eerder genoemde projectcriteria voor de desbetreffende projecten.

Net4kids streeft ernaar om met projectpartners een langdurige relatie aan te gaan. Dat is efficiënt, goed voor de beide organisaties en vooral goed voor de kinderen. In 2010 telde Net4kids 17 projectpartners, waarvan drie nieuwe toetreders: Pico Sol in Cambodja, FEMI Foundation met een project in Tanzania en de Bernard van Leer Foundation met een project in Zuid Afrika.

Lijst van project partners 2010  
Better Future SAVE
Babungo Stichting Silent Work
Bernard van Leer Foundation Smile Foundation
Child Watabaran Center Society for Serving Humanity
FEMI Foundation Stichting ‘Help mij Leven’
International Child Support Stichting Samsara
Nepal Matri Griha To Be Worldwide
Partnership Foundation Wilde Ganzen
Pico Sol

Los van de relaties met organisatiesponsors, projectorganisaties en  teamleden, heeft Net4kids samenwerkingsverbanden die vooral op het gebied van kinderhulp een bijzondere bijdrage leveren aan de ondersteuning van onze processen en aan de kennisverrijking van onze organisatie.

Wilde Ganzen

Het belangrijkste samenwerkingsverband voor Net4kids is het partnership met Wilde Ganzen. Deze samenwerking is gestart in 2004 en in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig partnership. Net4kids is sterk in fondsenwerving en het verbinden van donateurs met hulpprojecten. Het beoordelen van de grondprijs in Kathmandu, wanneer we daar een school willen bouwen, of het bepalen van de hoogte van het salaris van een leraar wiskunde in Ghana, is een vak apart. Daarom heeft Net4kids gezocht naar een betrouwbare en ervaren partner. Deze partner hebben we gevonden in Wilde Ganzen, die hier al ruim 50 jaar ervaring mee heeft. Wilde Ganzen adviseert Net4kids ten aanzien van projectaanvragen en verzorgt de contracten, de monitoring en evaluatie van onze projecten. Net4kids werft op haar beurt fondsen voor projecten van Wilde Ganzen.

Change for Children

Net4kids vormt samen met vier andere Nederlandse hulporganisaties – International Child Support (ICS), Zeister Zendingsgenootschap (ZZg), Wilde Ganzen en KidsRights – Change for Children. Dit is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt projecten ten behoeve van de ontwikkeling van de meest kwetsbare en kansarme kinderen in ontwikkelingslanden te bevorderen, en binnen die projecten de kinderrechten en kinderparticipatie te stimuleren. Het programma ging op 1 januari 2007 van start met een subsidie van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en is eind 2010 ten einde gekomen.

Net4kids voerde samen met Wilde Ganzen en KidsRights het deelprogramma Action for Children oftewel Jonge Ganzen+ uit. Dit programma richt zich op het stimuleren van lokale fondswerving in India, Brazilië en Zuid-Afrika, zodat de organisaties in deze landen minder afhankelijk worden van buitenlandse hulp. De partners moeten in eigen land particuliere initiatieven financieren en ook zelf fondsen werven. Voorwaarde voor financiering is dat de projecten ten bate van kansarme kinderen zijn. Het doel is dat de lokale organisaties het programma uiteindelijk zonder financiële steun van buiten kunnen uitvoeren. Ieder jaar wordt de eigen financiële bijdrage groter, tot ze na tien jaar op eigen benen kunnen staan.

2010 was het laatste jaar van de MFS 1 subsidie waarvan AFC  onderdeel uitmaakt van het Change for Children programma. In maart van dit jaar is er een nieuwe partner gekozen uit Kenia,  KCDF om deel  te nemen aan het AFC programma. KCDF heeft in juni Wilde Ganzen bezocht voor een kennismakingsbezoek /introductie met Wilde Ganzen/Action for children. Onder leiding van Theo Schuyt , heeft de UVA een evaluatie uitgevoerd naar de ervaringen van de partners over de eerste vier jaar.  In samenwerking met lokale experts hebben Nederlandse deskundigen de partners bezocht en diverse projecten.  De belangrijkste conclusie van de evaluatie was  “ Het AFC programma is een zeer relevant en efficiënt model, die niet alleen kan groeien in het kader van acties van de deelnemende organisatie, maar ook kan worden gekopieerd en gerepliceerd door anderen. Met betere koppeling met nationale en staatsoverheidsinstellingen kan het model een grotere doelgroep bereiken en veel meer resultaten opleveren dan het huidige. Het samengaan van de AFC doelstellingen en het stadium  van de economische groei in India , Brazilie en Zuid Afrika verhoogt sterk de kans dat het programma zal kunnen voort bestaan op de lange termijn”. 

Begin 2011 is de nieuwe subsidieperiode van Action for Children ingegaan voor 4 jaar. Net4kids zal niet meer een van de partners zijn in deze samenwerking. Aangezien Net4kids vooral als expertisepartner was betrokken de afgelopen jaren, zal zij deze rol ook voortzetten en haar kennis verlenen indien hier om wordt gevraagd door een van de Action for Children partners, maar niet als een van de actieve hoofdpartners.

Leave a Reply