Open Schoolgemeenschap Bijlmer

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een samenwerkingsschool en heeft het karakter van zowel een openbare als een bijzondere school, waar alle gezindten welkom zijn. We zijn een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO. De naam van de school is kenmerkend: Open verwijst naar de ontmoeting van mensen met al hun verschillen. School drukt uit dat alle schooltypen samengaan in één school. Gemeenschap staat voor de sfeer van gezamenlijkheid en aan Bijlmer houden we vast omdat we er trots op zijn dat we juist hier onze bijdrage aan eigentijds en vernieuwend onderwijs mogen leveren.