Over Net4kids

Net4kids draait op een klein betaald team aangevuld met een grote groep professionele vrijwilligers die in alle geledingen van de organisatie werken: van marketing tot finance, van projecten tot HR. Zo houden we de kosten laag en de passie hoog. Om die reden werkt ook het betaalde team 20% vrijwillig bovenop hun betaalde uren.

De Net4kids organisatie is formeel georganiseerd in drie aparte stichtingen om de kostenstromen ultra transparant te houden: de donaties voor projecten komen binnen via de Stichting Net4kids Foundation en worden 100% doorgezet naar de betreffende kinderhulpprojecten.

De kosten voor de organisatie worden gedragen door de Stichting Net4kids Organisation die gevoed wordt door organisatie investeerders, rente op belegd vermogen en bijdragen van donateurs boven op hun project donatie.

De Stichting Net4kids Continuity Fund staat met haar vermogen garant voor de project verplichtingen die Net4kids Foundation aan gaat en draagt met de rente op het vermogen bij aan de funding van de organisatie kosten. De drie stichtingen vallen onder eenzelfde Bestuur en Algemeen Directeur.

Leave a Reply