Business Model

Belangrijk in het business model van Net4kids zijn transparante, gescheiden geldstromen. Projectdonaties gaan voor 100% naar het gekozen kinderhulpproject. Tot medio 2009 zijn onze organisatiekosten gedekt door Ton aan de Stegge en het Net4kids Continuity Fund. Een kwetsbare situatie zoals we aan den lijve ondervinden. Midden 2009 zijn daarom verscheidene maatregelen getroffen om onze organisatiekosten voortaan door meerdere partijen te laten sponsoren. Een belangrijke beslissing in dat kader is om een deel van de organisatiekosten te dekken met organisatie bijdragen van projectdonateurs. In de overtuiging dat vooral de bedrijven die voor onze kinderhulpprojecten kiezen, bedrijfsmatig baat hebben bij de continuïteit van Net4kids.

Daarnaast hebben we gewerkt aan het uitbreiden van het aantal organisatie-investeerders. Bedrijven en individuen die geloven in de hefboomwerking: door te investeren in de Net4kids organisatie kunnen er indirect meer kinderen geholpen worden dan door het sponsoren van een enkel hulpproject. Tot slot zijn we gestart met het werven van ‘funding partners’, organisaties die hun netwerk of businessmodel inzetten om funding voor Net4kids te werven.

Leave a Reply