Positionering

Net4kids heeft vanaf het begin een sterke connectie gehad met het bedrijfsleven: onze oprichters, bestuur, teamleden en netwerk wortelen allemaal in het bedrijfsleven. Niet gek dus dat steeds meer bedrijven de weg naar ons wisten te vinden en wij hen hielpen invulling te geven aan hun Corporate Giving beleid. Tot midden 2009 richtten wij ons op zowel particulieren als organisaties. In het strategische heroverwegingstraject hebben we besloten ons scherper te positioneren en onze tijd en budget primair te focussen op bedrijven. Omdat onze wortels er liggen, het grootste deel van onze funding uit het bedrijfsleven komt, we daar de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden en dus onderscheidender zijn. Bovendien omdat we geen massateam noch een massa communicatiebudget hebben. We geloven tegelijkertijd dat er een groep particulieren blijft voor wie onze zakelijk insteek zeer aantrekkelijk is.

Net4kids: het meest zakelijke goede doel in concrete kinderhulp
Kernwaarden: zakelijk, betrokken, concreet & transparant

Doelgroep:
Primair: bedrijven en bedrijfsfoundations met name in zakelijke dienstverlening en consumenten markt
Secundair: (ondernemers)stichtingen, scholen, verenigingen, vriendengroepen, inzamelacties
Net4kids helpt bedrijven hun Corporate Charity beleid vorm te geven en in te vullen

Leave a Reply