Pecoma

Pecoma realiseert al 25 jaar ambities, door de optimale inzet van mensen, processen en ICT. Onze diensten en professionals geven inzicht, brengen vernieuwing en zorgen ervoor bedrijven in control zijn en blijven over uw business informatie en de onderliggende technology. Op deze manier helpen wij organisaties ‘slimmer’ en efficiënter te werken en daarmee hun doelstellingen te realiseren. Zo is ICT geen kostenpost, maar een investering die rendement oplevert!

Waarom steunt Pecoma Net4kids?
Pecoma Business Technology is betrokken bij de wereld om zich heen. We werken vanuit oprechte, intense interesse in ons vak en met elkaar. Daarom ondersteunen we ook anderen bij het bereiken van hun doelen, anderen die het minder getroffen hebben in onze wereld. Wij zijn trots op het feit dat we naast donaties, ook onze kennis, kunde en technologie kunnen inzetten voor een betere wereld en gezondere business. Pecoma heeft gekozen om Net4kids te steunen omdat er in deze wereld teveel kinderen zijn die geen keuze hebben. Geen kansen. Geen mogelijkheden. Geen uitzicht om hun situatie te verbeteren. Die kinderen willen wij (mede) helpen. Met structurele en concrete projecten op het gebied van opvang, scholing en gezondheidszorg. Door onze steun exclusief aan Net4kids te verbinden, verhogen wij de daadkracht. Net4kids is een non-profit internetplatform dat donateurs verbindt met bijzondere kinderhulpprojecten. Wij ondersteunen de mening dat teveel potentiële donateurs, particulier of zakelijk, afhaken omdat ze zich onvoldoende betrokken voelen. Of omdat hun steun onvoldoende concreet en transparant is. Net4kids is 100% transparant en wij hebben als donateur inzicht in wat er echt nodig is om de kinderen daar te helpen.

En op welke manier?
Pecoma heeft het Pecoma Net4kids fonds opgericht. Hierin stellen wij de medewerkers in de mogelijkheid om hun verjaardagsgeschenk in dit fonds te stoppen. Er is voor nu gekozen om één project te voorzien van onze hulp. Wij gaan ons inzetten voor het project SSH India (voor HIV/Aids getroffen kinderen in India). Op deze blog vind je meer informatie over dit project en de voortgang hiervan.