School improvement program

Alhoewel het aantal kinderen in Kenia dat naar de basis school gaat de laatste 5 jaar behoorlijk is toegenomen, blijkt dat veel kinderen de basis school verlaten zonder dat ze kunnen lezen en schrijven. ICS is van mening dat de kwaliteit en effectiviteit van basis scholen toeneemt als het management en de leraren van de scholen verantwoording moeten afleggen aan de ouders van de kinderen in de gemeenschap. School improvement programma’s worden opgezet door school clusters, waarin vertegenwoordigers van een school en gemeenschap samenwerken voor de kwaliteit en toegang tot onderwijs.

Het doel van de School Improvement Programmes (SIP) is het verbeteren van de voorwaarden voor gezonde groei en ontwikkeling van kinderen en hun families. Dit wordt bereikt door de gemeenschap zelf een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van de school en de gemeenschap. Bewustwording en respect voor kinderrechten onder ouders en leraren staat centraal. Een van de doelen is om bijvoorbeeld kindermishandeling zowel binnen als buiten de school te laten afnemen. Als gevolg van de SIP’s zal tevens het aantal kinderen dat deelneemt aan kwalitatief goed basis onderwijs en dit ook afrondt toenemen, in het bijzonder het aantal meisjes.

Net4kids heeft € 26.080 bijgedragen aan dit project in de periode 2009/2010 voor het trainen van 1 school community cluster met 10 scholen die schoolverbeteringsprogramma’s kunnen implementeren. De SIP’s zullen zich richten op het opzetten/versterken van centra waar leraren en kinderen terecht kunnen voor ondersteunend lesmateriaal. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de infrastructuur van de scholen en het meubilair in de klassen om een vriendelijke en gezonde leeromgeving te creëren. Training van leraren is nodig om de kinderen beter te kunnen begeleiden en om voorlichting over gezondheid te kunnen geven.

660

€ 26.080 (dit bedrag is in 2009 al uitbetaald)

Final_Report_ICS

International Child Support