Sitio Shalom – Onderwijs voor straatkinderen

Het straatkinderenprobleem in Brazilië is zeer nijpend. Rio telt zo’n 700 krottenwijken (favela’s). Veel kinderen uit deze favela’s belanden op straat. Een belangrijke oorzaak dat kinderen al op zeer jonge leeftijd in drugsbendes terecht komen, is dat in de favela meestal weinig te doen is. Andere kinderen komen op straat, omdat hun ouders niet meer voor ze kunnen zorgen, door werkloosheid, drank of drugsverslaving of omdat ze in de gevangenis zitten. De kinderen worden daarvan de dupe.

In maart 2009 is REMER een schooltje begonnen in de gewelddadige krottenwijk Jacarézinho (met 150.000 inwoners de op één na grootste krottenwijk van Rio). Veel kinderen uit deze wijk belanden uiteindelijk op straat, in het werkgebied van REMER. Met het schooltje kan REMER de enorme schooluitval van de krottenwijkkinderen verminderen, waardoor ze minder snel in de drugsbendes en op straat belanden.

Op de school zijn ‘s ochtends twee groepen van 20 kinderen tot en met 10 jaar en ‘s middags twee groepen van 20 kinderen tussen de 11 en 18 jaar. Acht kinderen zijn in de loop van 2010 gestopt om verschillende redenen, maar 72 zijn er doorgegaan. De meesten hebben het schooljaar goed afgemaakt of zijn weer op het spoor gezet om terug te gaan naar school.

Net4kids financiert de salarissen van 2 leraressen, een pedagoge (die de leraressen ondersteunt en kinderen die aanvullende hulp nodig hebben begeleidt), een deel van de lesmaterialen en een straatwerker (die op straat actief is en straatkinderen motiveert om weer naar school te gaan).

80

€ 11.680

Stichting ‘Help mij Leven’