Kuloro opleidingscentrum

Met een werkloosheidspercentage van 70% onder jongeren, kampt Gambia met een groot probleem. Veel jongeren verlaten school voortijdig wegens zwangerschap of een gebrek aan geld. Voor hen is het moeilijk om vervolgens een vak te leren en zo een bestaan op te bouwen of de familie te onderhouden. Het Kuloro Skills Center biedt werkloze jongeren de kans een vak te leren waarmee ze later in staat zijn in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie te voorzien. Vakken die ze leren zijn bijvoorbeeld naaien, zeepproductie, stoffenbewerking, voedselverwerking, bakken en computervaardigheden.

read more