Overnachtingsplek voor ondervoede en gehandicapte kinderen

In de arme regio Sadisa in het Zuidwesten van DR Congo komt ondervoeding zeer veel voor. In hun strijd tegen deze ondervoeding en ziektes die veroorzaakt worden door verkeerde voeding is in maart 2006 door een team van zusters het Centre Nutritionnel Sadisa Bakweno opgericht . Het doel van het centrum is, naast verminderen van de ondervoeding, het geven van vroegtijdige behandeling, het geven van voorlichting en het begeleiden van gehandicapten, weduwes en wezen.

read more

Duurzame energie voor lichamelijk gehandicapte kinderen

Het Centre des Handicapés Jean Bosco is in 1974 opgericht door het bisdom van Muyinga om bij lichamelijk gehandicapte kinderen hun handicap aan benen of handen te verhelpen, en/of hen daarmee te laten leren leven, hen naar school te laten gaan en een vakopleiding te laten doen. Het centrum werkt samen met het Bureau de Développement de Muyinga. Dit is een centrum van het bisdom, opgericht in 1963 met het doel zorg te verlenen aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

read more

Schoolgeld voor getraumatiseerde en gehandicapte kinderen Komera

In ontwikkelingslanden kunnen maar zeer weinig kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking naar school. Dat geldt zeker ook in het door oorlog verscheurde Rwanda, waar de kennis en vaardigheden onvoldoende zijn om rekening te kunnen houden met de behoeften van gehandicapte en getraumatiseerde kinderen. Komera, een Rwandese NGO, helpt deze kinderen om onafhankelijker en gelukkiger te worden, door hun aangepaste schoolprogramma’s te bieden die zijn gebaseerd op het principe van Totale Communicatie. Het toepassen van verschillende visualisatie technieken, maar ook het gebruik van gebarentaal vallen onder dit principe.

read more