Bouw Ambachtschool in Chepchoina

Het Trans Nzoia district, waar Chepchoina ligt, is erg afgelegen en een kansarm deel van Kenia. De bevolking leeft er van zelfvoorzienende landbouw of als arbeider op staatsboerderijen. Hun inkomen is laag, vaak onder het bestaansminimum. Er is een gebrek aan kennis van gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en huishoudkunde. Er is veel vraag naar opgeleide en getrainde vakmannen, maar deze zijn er nauwelijks te vinden. In het gehele district zijn er ook geen middelbare scholen. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar verafgelegen kost- of ambachtscholen te sturen.

read more

Overnachtingsplek voor ondervoede en gehandicapte kinderen

In de arme regio Sadisa in het Zuidwesten van DR Congo komt ondervoeding zeer veel voor. In hun strijd tegen deze ondervoeding en ziektes die veroorzaakt worden door verkeerde voeding is in maart 2006 door een team van zusters het Centre Nutritionnel Sadisa Bakweno opgericht . Het doel van het centrum is, naast verminderen van de ondervoeding, het geven van vroegtijdige behandeling, het geven van voorlichting en het begeleiden van gehandicapten, weduwes en wezen.

read more

Babyzorg en zwangerschapsbegeleiding

Dit project is opgezet naar aanleiding van een onderzoek in een afgelegen regio in Benin, waar een groot probleem rondom zwangerschappen en thuisbevallingen werd geconstateerd. Door grote afstanden naar het medisch centrum is het ingewikkeld om in te grijpen bij complicaties rondom zwangerschappen, maar ook het verschaffen van prenatale begeleiding wordt bemoeilijkt. Hierdoor lopen zwangerschappen vaak slecht af voor moeder en kind.

read more

Zonne-energie voor gezondheidscentrum

Het gezondheidscentrum Babungo in Kameroen is van oudsher een kliniek voor psychiatrische patiënten en hun familie, een eerste hulp kliniek en een opvangcentrum voor HIV/Aids besmette vrouwen en kinderen. Veel patiënten moeten voor zorg echter naar een ander centrum in de eerstvolgende grote plaats, op een dag lopen afstand. Dit komt omdat door regelmatige uitval van elektriciteit in het Babungo gezondheidscentrum bepaalde diagnostiek en behandelingen niet mogelijk zijn. Voor veel patiënten is de tocht naar dit verdere centrum echter niet op te brengen en brengt dit veel risico’s met zich mee.

read more

Madular Gezondheidscentrum

In Pakistan kunnen de meeste kinderen zich nauwelijks of geen goede gezondheidszorg veroorloven. De redenen hiervoor zijn eenvoudig: de meeste ouders hebben een laag inkomen, de kosten voor medische zorg zijn hoog en de toegankelijkheid van de gezondheidscentra is beperkt. Het Madular Education & Welfare Trust (MEWT) heeft zich daarom ingezet om in Karachi een gezondheidscentrum te bekostigen, waar arme kinderen en omwonenden toegang krijgen tot goedkope medische zorg. Er bestaan in de omgeving wel al andere kleine gezondheidscentra, maar die zijn te duur, alleen ’s avonds open en/of slecht bereikbaar.

read more