Onderwijs en ICT

Steeds meer kinderen in Ghana krijgen ICT-les. Dat is een goede zaak want het helpt de kinderen een beter wereldbeeld te ontwikkelen en het leert hen vaardigheden waarmee zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. Om de kloof tussen arm en rijk, tussen de ‘eerste’, de ‘tweede’ en de ‘derde wereld’ te overbruggen zouden kinderen al van jongs af aan met computers in aanraking moeten komen. Maar nog lang niet alle basisscholen in Ghana hebben de mogelijkheid deze zaken aan te bieden. Projectpartner To Be Worldwide zet zich ervoor in dit te veranderen.

read more