Educatieve centra voor kansarme jongeren

Dit project richt zich op kansarme jongeren tussen de 17 en 22 jaar uit krottenwijken in India. Door de beperkte middelbare schoolopleiding kunnen deze jongeren vaak geen geschikte baan vinden, omdat zij hiervoor niet de juiste kwalificaties hebben. Hierdoor zijn veel jongeren werkloos of werken als dagloner. Het doel van dit project is om deze jongeren, via educatieve centra te trainen in vaardigheden waar aantoonbaar vraag naar is, en om hen te helpen een geschikte baan te vinden in de diensten- of handelssector.

read more

Kinderconferentie HIV/Aids

Binnen het project van SSH waarin kinderen geïnfecteerd en geaffecteerd door HIV/Aids worden ondersteund, heeft een speciale conferentie plaatsgevonden in 2010. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst die werd bijgewoond door 200 kinderen en 100 moeders, werd ingegaan op sociale problemen als beperkte toegang tot onderwijs, gebrek aan kennis over seksuele gezondheid, onvoldoende carrière begeleiding, HIV/AIDS en andere zaken. Dit alles om het bewustzijn over deze zaken te vergroten.

read more

Steun voor kinderen getroffen door HIV/AIDS

In het district Namakkal in de Indiase deelstaat Tamilnadu is AIDS een enorm probleem. Door grote droogte, veroorzaakt door het wegblijven van moessonregens, is een vergrote arbeidsmigratie onder de bevolking zichtbaar. Hierdoor is er een groot risico op de verspreiding van aids. Daarnaast bestaat een groot gedeelte van de werkgelegenheid in de regio uit wegtransport. Chauffeurs reizen veel, zijn onwillig in het gebruik van condooms en brengen hierdoor de ziekte mee naar de regio. Hulpdiensten beschikken over veel te weinig middelen en liggen te ver uit elkaar om effectief weerstand te kunnen bieden. Veel kinderen worden direct of indirect slachtoffer van HIV/AIDS, doordat zijzelf besmet raken of doordat hun ouders eraan sterven. Door gebrek aan kennis in de omgeving van de kinderen worden zij ook vaak gestigmatiseerd en gediscrimineerd.

read more

Overbruggingsonderwijs voor ex-straatkinderen

De Tirupur regio in het zuiden van India, staat bekend om haar kledingindustrie. De regio kampt daardoor echter ook met het probleem van kinderarbeid. De organisatie SAVE voert programma’s uit die gericht zijn op het tegengaan van kinderarbeid en zet zich in voor het recht op onderwijs voor ieder kind. Met zogenaamde ‘Bridge Schools’ wordt er aansluiting gecreëerd voor kinderen die kinderarbeid hebben verricht. Deze kinderen kunnen niet van de ene op andere dag in het formele onderwijssysteem geplaatst worden. Gedurende één schooljaar krijgen deze kinderen intensief onderwijs om zoveel mogelijk in te halen van wat ze hebben gemist en om hen te motiveren om te studeren.

read more

Onderwijs en rehabilitatie van straatkinderen

In Tirupur, een arm, industrieel gebied in het zuiden van India met een lange historie op het gebied van kinderarbeid, is de lokale hulporganisatie SAVE actief. SAVE verbindt twee belangrijke waarden voor de toekomst: kinderhulp en milieuzorg. In 2005 is de organisatie gestart met de ontwikkeling van een duurzaam ecologisch park waar tegelijkertijd aan straatkinderen hulp wordt geboden. De doelstelling van SAVE was om het park binnen vier jaar zelfdekkend te laten zijn. Hoewel deze doelstelling momenteel niet wordt gerealiseerd, neemt de vraag naar ondersteuning wel af.

read more

Hyderabad integratie van straatkinderen

Naast de Rainbow homes voor straatkinderen opvang in Calcutta steunt Net4kids sinds 2009 ook rainbow homes in de Indiase stad Hyderabad. In Hyderabad is een grote groep straatkinderen die geen onderdak heeft of adequate zorg ontvangt van volwassenen. Zij worden vaak aan hun lot overgelaten. In Hyderabad zijn er 11.178 kinderen die kinderarbeid verrichten; 7.299 van deze kinderen voeren gevaarlijk werk uit en wonen in sloppenwijken. Van jongs af aan hebben zij geleerd om te bedelen of om vuilnisbelten te doorzoeken in de hoop voedsel te vinden of materialen die zij kunnen verkopen om te recyclen. Voornamelijk meisjes lopen dagelijks het risico om in de kinderarbeid terecht te komen of slachtoffer te worden van misbruik en geweld.

read more

Computer Centrum Loreto Rainbow Homes

Binnen het Loreto straatkinderenproject is in september 2007 een computercentrum in de Loreto Day School Sealdah van start gegaan. Dit centrum, bedoeld voor computeronderwijs en internetgebruik, is toegankelijk voor de kinderen van alle Rainbow Homes, waarvan Net4kids er drie steunt. Er worden lessen gegeven in het gebruik van internet en MS-Office (Word, Excel, power point) met erkende certificaten. De kinderen hebben ook de mogelijkheid om Engels te leren. Het computeronderwijs verhoogt de perspectieven op de arbeidsmarkt van de straatkinderen enorm.

read more

Loreto integratie van straatkinderen

In Calcutta hebben meer dan 100.000 kinderen geen dak boven hun hoofd. Vooral meisjes lopen dagelijks grote risico’s op misbruik en geweld. Het project voor de integratie van straatkinderen zorgt voor onderdak en onderwijs voor meisjes binnen een privéschool met kinderen uit de hoogste kringen. Samen krijgen ze er les en leren ze met en van elkaar. Dwars door alle kasten heen ontstaat zo een nieuwe maatschappij. Dankzij dit project van de Partnership Foundation bieden de scholen de zogenaamde ´Rainbow girls´ niet alleen onderdak en bescherming in een veilige en stimulerende omgeving, ze geven hen ook richting en hun zelfrespect terug. Zodra de meisjes de leeftijd van zeventien jaar bereiken, geven de scholen speciale aandacht aan de voorbereiding op een zelfstandig leven.

read more

Made in Scotland Charity Golfevent

15 November was voor de zesde keer het Made in Scotland Charity Golfevent op de mooiste club van Nederland: The Dutch in Spijk. Het was een heerlijke dag om te golfen en de opbrengst van deze dag inclusief een veiling was € 30.000!!

Het geld is bestemd voor het Loreto House project in Calcutta.

Made in Scotland steunt dit project al sinds 2004.

read more