Bouw Ambachtschool in Chepchoina

Het Trans Nzoia district, waar Chepchoina ligt, is erg afgelegen en een kansarm deel van Kenia. De bevolking leeft er van zelfvoorzienende landbouw of als arbeider op staatsboerderijen. Hun inkomen is laag, vaak onder het bestaansminimum. Er is een gebrek aan kennis van gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en huishoudkunde. Er is veel vraag naar opgeleide en getrainde vakmannen, maar deze zijn er nauwelijks te vinden. In het gehele district zijn er ook geen middelbare scholen. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar verafgelegen kost- of ambachtscholen te sturen.

read more

Malaika uitbreiding kinderdorp

In Tanzania zijn vele wezen die weinig kans hebben op een goede toekomst. Malaika Kids helpt deze kinderen en geeft hen een goede toekomst. Zij geven de kinderen een thuis waar ze veilig zijn, regelmatig eten en simpelweg een kind kunnen zijn. Een Malaika kinderdorp geeft onderdak aan 280 kinderen. Het doel is de kinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven. Elk familiehuis biedt plaats aan 10 kinderen in de leeftijdscategorieën van 1 tot 20 jaar. Een ‘ouder’ verzorgt de kinderen en is verantwoordelijk voor de opvoeding. Elk kind groeit op met oudere en jongere ‘broers en zussen’.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen: fase 2

Dit onderdeel betreft de 2e fase van het project ‘van kind tot ondernemer vakopleidingen, waarvan Net4kids in de 1e fase aan de installatie van een zonne-energiesysteem heeft bijgedragen. In deze fase van het project zal Net4kids bijdragen aan een klaslokaal en meubels voor het centrum.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen

In Oeganda is het percentage van de mensen met een HIV/Aids besmetting in de afgelopen jaren gedaald. Er zijn echter nog veel kinderen waarvan de ouders zijn overleden (de zogenaamde aidswezen). De Children’s Welfare Mission (CWM) is een hulporganisatie die in 1996 is opgericht om deze kinderen in de regio Kampala een betere toekomst te bieden.

read more

Green Valley School

8.6% (2,7 miljoen) van de Oegandese kinderen is wees. De oorzaken van dit hoge percentage liggen in een voortdurende burgeroorlog en de HIV/AIDS pandemie die vele kinderen ouderloos en/of dakloos maken. Veel van deze kinderen die hun ouders hebben verloren, worden ofwel opgevoed door familie ofwel eindigen op straat. Hier zijn ze volledig op zichzelf aangewezen.

read more

Overnachtingsplek voor ondervoede en gehandicapte kinderen

In de arme regio Sadisa in het Zuidwesten van DR Congo komt ondervoeding zeer veel voor. In hun strijd tegen deze ondervoeding en ziektes die veroorzaakt worden door verkeerde voeding is in maart 2006 door een team van zusters het Centre Nutritionnel Sadisa Bakweno opgericht . Het doel van het centrum is, naast verminderen van de ondervoeding, het geven van vroegtijdige behandeling, het geven van voorlichting en het begeleiden van gehandicapten, weduwes en wezen.

read more

Babyzorg en zwangerschapsbegeleiding

Dit project is opgezet naar aanleiding van een onderzoek in een afgelegen regio in Benin, waar een groot probleem rondom zwangerschappen en thuisbevallingen werd geconstateerd. Door grote afstanden naar het medisch centrum is het ingewikkeld om in te grijpen bij complicaties rondom zwangerschappen, maar ook het verschaffen van prenatale begeleiding wordt bemoeilijkt. Hierdoor lopen zwangerschappen vaak slecht af voor moeder en kind.

read more

Water installaties voor afgelegen bergdorp scholen: fase 2

Dit project betreft een vervolg op het eerste waterproject van Stichting Samsara in Thailand. Het doel van dit project is om de gezondheid van kinderen in afgelegen bergdorpen te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van water opvangtanks en water zuiveringsinstallaties. Voorafgaand aan de bouw zullen trainingen worden georganiseerd over het onderhoud van de installaties, zodat de betrokkenen van de scholen deze systemen zelf kunnen onderhouden.

read more

Water installaties voor afgelegen bergdorp scholen

Dit project richt zich op kinderen uit verafgelegen bergdorpen in noordwest Thailand. Door de lange reisafstanden naar school en het gebrek aan goed onderdak kunnen veel kinderen hun school niet afmaken. Samsara foundation helpt dit  probleem te verhelpen door verschillende scholen in het bergachtige noordwestelijke gebied te voorzien van onderdak en andere faciliteiten, zodat de kinderen tijdens schoolperioden op school kunnen verblijven en zij de basisschool kunnen afmaken.

read more