Bouw Ambachtschool in Chepchoina

Het Trans Nzoia district, waar Chepchoina ligt, is erg afgelegen en een kansarm deel van Kenia. De bevolking leeft er van zelfvoorzienende landbouw of als arbeider op staatsboerderijen. Hun inkomen is laag, vaak onder het bestaansminimum. Er is een gebrek aan kennis van gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en huishoudkunde. Er is veel vraag naar opgeleide en getrainde vakmannen, maar deze zijn er nauwelijks te vinden. In het gehele district zijn er ook geen middelbare scholen. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar verafgelegen kost- of ambachtscholen te sturen.

read more

School improvement program

Alhoewel het aantal kinderen in Kenia dat naar de basis school gaat de laatste 5 jaar behoorlijk is toegenomen, blijkt dat veel kinderen de basis school verlaten zonder dat ze kunnen lezen en schrijven. ICS is van mening dat de kwaliteit en effectiviteit van basis scholen toeneemt als het management en de leraren van de scholen verantwoording moeten afleggen aan de ouders van de kinderen in de gemeenschap. School improvement programma’s worden opgezet door school clusters, waarin vertegenwoordigers van een school en gemeenschap samenwerken voor de kwaliteit en toegang tot onderwijs.

read more