Meisjeshuis

Child Watabaran Center Nepal (CWCN) ving tussen 2002 en 2008 straatkinderen op in een aantal gehuurde huizen in Kathmandu. Deze huizen waren verre van optimaal (geen schoon water, toegang tot transport, aantallen kamers) en de huurkosten liepen ieder jaar op. Dankzij de support van Net4kids’ sponsor LeasePlan kon CWCN een stuk grond kopen buiten het centrum en hier twee opvanghuizen en een academisch centrum op bouwen, waar nu 30 jongens en 30 meisjes wonen. In september 2009 zijn deze gebouwen feestelijk geïnaugureerd.

read more

Transit kliniek

Sinds februari 2007 opereert Child Watabaran Center Nepal, in aanvulling op een mobiele gezondheidsservice ook een transit clinic, een ‘laagdrempelige’ polikliniek in Kathmandu. Hier wordt eerste hulp verleend aan straatkinderen (vaak op basis van verwijzing door de Watabaran Mobiele Gezondheidszorg) en kunnen ze terecht met hun vragen op het gebied van gezondheid en hygiëne. Een verpleegster en maatschappelijk werkers zijn de hele dag aanwezig en de dokter is twee uur per dag aanwezig. Ernstige gevallen worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Een speciale presentatieruimte helpt het team om kennis over te dragen aan de kinderen over hygiëne, seksueel overdraagbare ziektes, HIV/AIDS etc.

read more

Mobiele Gezondheidsservice voor straatkinderen

Child Wataraban Center Nepal heeft de Watabaran Mobile Health Service opgezet voor Nepalese straatkinderen. De focus ligt hierbij op iets oudere jongens, die de aaibaarheid vaak allang voorbij zijn, lijm snuiven om hun problemen te verzachten, stelen en bedelen en zichzelf handhaven op straat zonder hulp van anderen. Deze jongeren hebben moeite met het accepteren van reguliere hulp, maar moeten desalniettemin voor zichzelf en elkaar leren zorgen.  Ze moeten weten wat hygiëne is. Dat ze hun wonden niet moeten verbinden met plastic of vuile kleding en het bloeden niet moeten proberen te stoppen met modder. De Watabaran Mobile Health Service wil epidemieën voor zijn en de kinderen behoeden voor ziekten als schurft, buikloop, tuberculose en HIV/AIDS. Om dit voor elkaar te krijgen zoekt de Watabaran Mobile Health Service de jongeren op en worden er enkele gezondheidskampen per jaar georganiseerd, gericht op basis hygiënische voorlichting en verzorging. In de hoop dat het contact met de ‘health workers’ ook een opening biedt voor acceptatie van verdere hulp en terugkeer in het reguliere leven.

read more

Schoolprogramma voor arme kinderen

In Nepal leeft 80% van de bevolking onder de armoedegrens. Veel ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen. Veel kinderen zwerven daarom overdag op straat en gaan niet naar school. De omstandigheden zijn vaak schrijnend. Er is gebrek aan hygiëne, alcoholmisbruik komt veel voor en de kans dat kinderen besmet water drinken of in aanraking komen met giftige chemicaliën in afvalbergen is groot. Die kinderen moeten het doen zonder de steun en liefde van familie of buurtbewoners.

read more

Rescue en rehabilitatie programma

Nepal Matri Griha ondersteunt al 10 jaar extra kwetsbare kinderen middels het rescue & rehabilitatie programma. Wezen, gehandicapten en andere kwetsbare kinderen. Kinderen die niemand meer hebben die hen de zorg biedt die ze zo hard nodig hebben. Met opvang en persoonlijke aandacht gaan de kinderen echter hard vooruit, ongeacht hun handicap.

read more

Nepal Matri Griha

Nepal Matri Griha houdt zich bezig met het bieden van onderdak, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs aan kansarme kinderen. NMG is in het jaar 2000 ontstaan uit een noodsituatie: een groep behoeftige kinderen werd heen en weer geslingerd tussen drie verschillende kindertehuizen en leefde onder erbarmelijke omstandigheden. De oprichtster mevrouw Rai nam deze kinderen onder haar hoede en zorgde voor hen als een moeder. Zo zorgde ze voor onderdak en voedsel. Pas later werd de organisatie officieel en kreeg het de naam Nepal Matri Griha, wat ‘moeders huis in Nepal’ betekent. Inmiddels is het werkterrein van Nepal Matri Griha verder gegroeid met een school voor de armste kinderen en een therapiecentrum.

read more

Painted Hope

De bekende kunstenares Astrid Engels is voor Net4kids eind 2010 naar Kathmandu (Nepal) gegaan om daar samen met de kinderen van een door Net4kids ondersteund weeshuis en basisschool 96 schilderijen met hun sterrenbeelden te maken. De basis hiervoor is door Astrid ontworpen, op canvas voorgedrukt en vervolgens door de kinderen “ingeschilderd”.

read more