Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen: fase 2

Dit onderdeel betreft de 2e fase van het project ‘van kind tot ondernemer vakopleidingen, waarvan Net4kids in de 1e fase aan de installatie van een zonne-energiesysteem heeft bijgedragen. In deze fase van het project zal Net4kids bijdragen aan een klaslokaal en meubels voor het centrum.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen

In Oeganda is het percentage van de mensen met een HIV/Aids besmetting in de afgelopen jaren gedaald. Er zijn echter nog veel kinderen waarvan de ouders zijn overleden (de zogenaamde aidswezen). De Children’s Welfare Mission (CWM) is een hulporganisatie die in 1996 is opgericht om deze kinderen in de regio Kampala een betere toekomst te bieden.

read more

Green Valley School

8.6% (2,7 miljoen) van de Oegandese kinderen is wees. De oorzaken van dit hoge percentage liggen in een voortdurende burgeroorlog en de HIV/AIDS pandemie die vele kinderen ouderloos en/of dakloos maken. Veel van deze kinderen die hun ouders hebben verloren, worden ofwel opgevoed door familie ofwel eindigen op straat. Hier zijn ze volledig op zichzelf aangewezen.

read more

Zonne-energie in babyhuis

Het Kizito babies home in Oeganda bestaat sinds 1968. De zusters van ‘Mary of Kakamega’ hebben de taak om dit tehuis te beheren. De zusters zorgen voor kinderen tot hun 5e jaar en daarna gaan ze terug naar hun familie. De contacten met hun familie worden gedurende de tijd dat de kinderen in het huis verblijven goed onderhouden. Indien er geen terugkeer naar de familie mogelijk is, wordt een plek in een ander kindertehuis gezocht.

read more