Maartje Hermans

read more

Emma Cherim

read more

Lisette van Niekerk

read more

Sandra Kooijman

Bij Net4kids draait het om zoveel mogelijk kinderen op een duurzame en structurele manier te helpen, zodat zij uiteindelijk een betere toekomst zullen hebben. Aan mij de taak om toe te zien op de voortgang van projecten en een goede verantwoording hiervan. Daarnaast coördineer ik een zeer gemotiveerd projectenteam. Het geeft veel voldoening om te zien wat voor impact een project op het leven van een kind heeft!

read more

Karen Blanken

Verschillende organisaties steunen kinderen die anders weinig of geen kansen voor de toekomst zouden hebben. De wijze waarop Net4kids dat doet, vraaggericht, transparant, duurzaam en met lokale verankering van de projecten, maakt voor mij het verschil. Daar werk ik graag aan mee!

read more

Emile van de Klok

Mijn dochter kan haar eigen keuzes maken in het leven. Haar dromen verwerkelijken in een beschermde omgeving. Als je je dan beseft dat er heel veel kinderen in deze wereld zijn waarvan de toekomst er een heel stuk somberder uit ziet, is het een eer om voor Net4kids te mogen werken.

read more