Schoolgeld voor getraumatiseerde en gehandicapte kinderen Komera

In ontwikkelingslanden kunnen maar zeer weinig kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking naar school. Dat geldt zeker ook in het door oorlog verscheurde Rwanda, waar de kennis en vaardigheden onvoldoende zijn om rekening te kunnen houden met de behoeften van gehandicapte en getraumatiseerde kinderen. Komera, een Rwandese NGO, helpt deze kinderen om onafhankelijker en gelukkiger te worden, door hun aangepaste schoolprogramma’s te bieden die zijn gebaseerd op het principe van Totale Communicatie. Het toepassen van verschillende visualisatie technieken, maar ook het gebruik van gebarentaal vallen onder dit principe.

read more