Sitio Shalom – Onderwijs voor straatkinderen

Het straatkinderenprobleem in Brazilië is zeer nijpend. Rio telt zo’n 700 krottenwijken (favela’s). Veel kinderen uit deze favela’s belanden op straat. Een belangrijke oorzaak dat kinderen al op zeer jonge leeftijd in drugsbendes terecht komen, is dat in de favela meestal weinig te doen is. Andere kinderen komen op straat, omdat hun ouders niet meer voor ze kunnen zorgen, door werkloosheid, drank of drugsverslaving of omdat ze in de gevangenis zitten. De kinderen worden daarvan de dupe.

read more