Water installaties voor afgelegen bergdorp scholen: fase 2

Dit project betreft een vervolg op het eerste waterproject van Stichting Samsara in Thailand. Het doel van dit project is om de gezondheid van kinderen in afgelegen bergdorpen te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van water opvangtanks en water zuiveringsinstallaties. Voorafgaand aan de bouw zullen trainingen worden georganiseerd over het onderhoud van de installaties, zodat de betrokkenen van de scholen deze systemen zelf kunnen onderhouden.

read more

Water installaties voor afgelegen bergdorp scholen

Dit project richt zich op kinderen uit verafgelegen bergdorpen in noordwest Thailand. Door de lange reisafstanden naar school en het gebrek aan goed onderdak kunnen veel kinderen hun school niet afmaken. Samsara foundation helpt dit  probleem te verhelpen door verschillende scholen in het bergachtige noordwestelijke gebied te voorzien van onderdak en andere faciliteiten, zodat de kinderen tijdens schoolperioden op school kunnen verblijven en zij de basisschool kunnen afmaken.

read more

Schoolfaciliteiten voor kinderen uit afgelegen dorpen

Dit project beoogt onderwijs voor kinderen in verafgelegen bergdorpen in noordwest Thailand toegankelijk te maken, zodat zij hun school kunnen afronden. Kinderen uit deze bergdorpjes moeten grote afstanden afleggen voor ze op school aankomen. Vaak zijn er geen wegen en meestal is er geen enkele vorm van transport. Hierdoor zijn scholen tijdens het regenseizoen vrijwel onbereikbaar. Het is dan ook niet vreemd dat veel van deze kinderen niet staan ingeschreven bij een school. Ook voor leraren is dit een probleem. Dit is een van de redenen waarom het zo lastig is om leraren voor deze scholen aan te trekken.

read more