Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen: fase 2

Dit onderdeel betreft de 2e fase van het project ‘van kind tot ondernemer vakopleidingen, waarvan Net4kids in de 1e fase aan de installatie van een zonne-energiesysteem heeft bijgedragen. In deze fase van het project zal Net4kids bijdragen aan een klaslokaal en meubels voor het centrum.

In Oeganda is grote behoefte aan goede beroepsopleidingen. Het aantal aanmeldingen van studenten overstijgt jaarlijks de capaciteit die de opleidingen tot hun beschikking hebben. Hierdoor is er een tekort aan goed geschoold personeel en ondernemers. CWM speelt in op deze behoefte met vakopleidingen onder de naam ‘van kind tot ondernemer’, waarbij het doel is om jaarlijks 50 geschoolde nieuwe ondernemers af te leveren.

Voor deze vakopleidingen is uiteraard lesruimte nodig. Inmiddels zijn al verschillende klaslokalen gerealiseerd. Net4kids zal in deze fase de bouw van een klaslokaal en de aanschaf van meubels financieren. Dit project is nog in ontwikkeling en zal in 2011 worden afgerond. Er zitten momenteel 380 kinderen op het centrum. Na afronding van het totale project zullen jaarlijks 120 extra kinderen een betere toegang tot beroepsonderwijs krijgen en zal het aanbod van goed geschoold personeel en ondernemers in Oeganda stijgen.

0 (Op dit moment hebben feitelijk nog geen kinderen geprofiteerd van de fondsen van Net4kids)

€ 14.352

Wilde Ganzen