Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen

In Oeganda is het percentage van de mensen met een HIV/Aids besmetting in de afgelopen jaren gedaald. Er zijn echter nog veel kinderen waarvan de ouders zijn overleden (de zogenaamde aidswezen). De Children’s Welfare Mission (CWM) is een hulporganisatie die in 1996 is opgericht om deze kinderen in de regio Kampala een betere toekomst te bieden.

In Oeganda is grote behoefte aan goede beroepsopleidingen. Het aantal aanmeldingen van studenten overstijgt jaarlijks de capaciteit die de opleidingen tot hun beschikking hebben. Hierdoor is er een tekort aan goed geschoold personeel en ondernemers. CWM speelt in op deze behoefte met vakopleidingen onder de naam ‘van kind tot ondernemer’, waarbij het doel is om jaarlijks 50 geschoolde nieuwe ondernemers af te leveren.

Voor deze vakopleidingen is uiteraard lesruimte nodig. Inmiddels zijn al verschillende klaslokalen gerealiseerd. Net4kids heeft binnen dit project in 2010 bijgedragen aan een zonne-energiesysteem voor de school. Na afronding van het totale project zullen jaarlijks 380 kinderen betere toegang tot beroepsonderwijs krijgen en zal het aanbod van goed geschoold personeel en ondernemers in Oeganda stijgen.

380

€ 1.818

Wilde Ganzen