Wilde Ganzen

Het doel van de Stichting Wilde Ganzen / IKON is het promoten van georganiseerde campagnes om zo de levensomstandigheden van kansarme mensen te verbeteren. Wilde Ganzen probeert dit onder andere te bereiken door zowel zelfstandig als in samenwerking met partners fondsen te werven. Wilde Ganzen draagt voor Net4kids zorg voor de contractering en monitoring van de projecten.

Projecten:
Madular Gezondheidscentrum
Zonne-energie in babyhuis
Duurzame energie voor lichamelijk gehandicapte kinderen
Babyzorg en zwangerschapsbegeleiding
Overnachtingsplek voor ondervoede en gehandicapte kinderen
Green Valley School
Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen
Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen: fase 2
Malaika uitbreiding kinderdorp
Bouw Ambachtschool in Chepchoina

One Comment

  1. Annelie Hendriks says:

    Samsara Foundation, Thailand wil hierbij dank uitspreken voor alle medewerkers van Wilde Ganzen die onze projecten ( goedkeuring aanvraag, opstellen contracten, overmaken van de donaties, goedkeuring verslaglegging) voorbereiden en begeleiden. Het contact is direct en meestal snel. Dat maakt het voor ons die voor de projecten uit te voren afhankelijk van weersomstandigheden, koers wisselingen een stuk gemakkelijker en verliezen we geen kostbare tijd en kunnen we maximaal gebruik maken van het droge seizoen, ons bouw seizoen en de enige 6 maanden dat we op de schooltjes de projecten kunnen realiseren.